Sognet

KØGE SOGN: SANKT HANS KIRKE
Bjerggade 10, 4600 Køge

Det nuværende kirkerum er i 1966 indrettet i en villa, som blev købt af Ansgarstiftelsen, - til afløsning af  Skt. Hans Kapel, som fra 1909- 1966 havde til huse i villaen Bjerggade 22.
Som det tidligere kapel er kirken indvíet til Johannes Døberen. Titularfest: 23./24. Juni.
I januar 1967 åbnedes den nuværende kirke som et 'moderne' , nøgternt rum med hvide vægge og med alter, krucifiks, læsepult, bænke og vinduesblændere i lyst træ. Henimod år 2000 blev den restaureret af den daværende sognepræst, pastor Michael Hornbeck-Madsen, som gav den sit nuværende, mere farverige og traditionsagtige udseende.
Sankt Hans menighed tæller ca. 450 listeførte medlemmer, heraf ca.160 CPR-registrerede.