Undervisning

UNDERVISNING

- AF BØRN TIL FØRSTE KOMMUNION 2020
OG
- AF UNGE TIL FIRMELSE 2020


Første-kommunions-undervisning er i Roskilde

Firmelses-undervisning er i Køge
og foregår efter søndagsmessen, - efter følgende plan:

 

12/01:  Helligåndens gaver og frugter
09/02:  Kirken, vort hjem
23/02:  De 10 bud (1-3)
08/03:  De 10 bud (4-10)

22/03:  De 7 sakramenter

05/04:  Den hellige Messe

26/04:  De 7 døds-synder, - og forklaringen af skriftemålet

10/05:  Hvad sker der ved firmelsen?

24/05:  Skriftemål og generalprøve

 

Dato dor første-kommunion er endu ikek fastlagt.
Dato for firmelse er pinselørdag d. 20. 05, kl. 16
- i Skt. Laurentiii Kirke i Roskilde

 

 
-